• Home
  • Cijfers 2020: minder inbraken, fors meer meldingen cybercrime

Cijfers 2020: minder inbraken, fors meer cybercrime

Cijfers 2020: minder inbraken, fors meer cybercrime

Criminaliteitsbeeld 2020

Uit een nieuwsartikel van Beveiligingnieuws.nl blijkt dat het criminaliteitsbeeld vorig jaar sterk is beïnvloed door de coronapandemie. Het aantal inbraken nam af, terwijl de online misdrijven juist toenamen, zo blijkt uit nieuwe cijfers van de politie. Deze trend is ook zichtbaar in het aantal slachtoffers dat zich in 2020 bij Slachtofferhulp Nederland meldde.

Ten opzichte van het jaar ervoor zag Slachtofferhulp Nederland een afname van 16 procent in het aantal inbraakslachtoffers dat om ondersteuning vroeg. Er meldden zich zo’n 12 procent meer slachtoffers van fraude en oplichting.

Schaamte

Hoewel het aantal meldingen van online criminaliteit afgelopen jaar toenam, durven lang niet alle slachtoffers aangifte te doen of om hulp te vragen. Schaamte en een hoge mate van victim blaming zorgen ervoor dat slachtoffers van online fraude het moeilijk vinden om over de oplichting te praten. Terwijl dit juist zo belangrijk is voor de verwerking.

Slachtofferhulp Nederland lanceerde daarom de campagne ‘Praten over oplichting zorgt voor opluchting’. Met deze campagne wil de organisatie slachtoffers aansporen om, ondanks de schaamtegevoelens, toch te praten over hetgeen hen is overkomen. Dat kan met een medewerker van Slachtofferhulp, maar ook in een online lotgenotengroep.

Beveiligen tegen inbraken

Zorg ervoor dat u uw bezittingen beveiligt. Als de coronapandemie voorbij is, zullen er waarschijnlijk weer meer inbraken plaatsvinden. Hier kunt u zich op voorbereiden met een losse beveiligingscamera of camerasysteem.