Onze webshop blijft geopend. U kunt dus gewoon online producten bestellen en deze thuis laten bezorgen. De klantenservice is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Onze fysieke winkel is tot nader bericht gesloten. Lees meer

Cameratoezicht en de wet

Voor het gebruik van beveiligingscamera's gelden een aantal richtlijnen en wetten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen het gebruik van beveiligingscamera's bij een woning, op de werkvloer, in winkels en bij openbare ruimtes. 

Wet- en regelgeving

Aangezien wetten onderdeel uitmaken van een dynamisch proces zullen wij u op deze pagina verwijzen naar websites waar u de meest recente informatie kunt vinden. Wij hopen u op deze manier zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de wet- en regelgeving omtrent camerabewaking.

Rijksoverheid - regels cameratoezicht
Autoriteit Persoonsgegevens - cameratoezicht in en rond woningen
Autoriteit Persoonsgegevens - cameratoezicht op de werkplek

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Cameratoezicht valt in sommige gevallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Er zijn een aantal criteria om te bepalen of uw camera valt onder de AVG. Daarvoor stelt u zich de volgende vragen:

- Brengt u personen herkenbaar in beeld?
- Slaat u de beelden op voor gebruik in een later stadium?
- Maakt u kenbaar aan de mensen die opgenomen worden dat er cameratoezicht is?

Indien u één van de bovenstaande vragen met 'Ja' beantwoord, dan is de AVG van toepassing. U zult in ieder geval aan de richtlijnen moeten voldoen die gesteld worden in de AVG. Voor meer informatie over de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid.

Cameratoezicht in België

In België geldt een andere wet- en regelgeving omtrent cameratoezicht. Op de portaalsite Belgium.be staan alle regels rondom het gebruik van camera's in België.