Cameratoezicht en de wet

Cameratoezicht en wetgeving

De richtlijnen en wetten over cameratoezicht en observatie zijn regelmatig onderwerp van discussie. Er zijn een aantal criteria om te bepalen wanneer uw camera valt onder de Wet Bescherming,Persoonsgegevens (WBP). Daarvoor stelt u zich de volgende vragen :

 

 • - Brengt u personen herkenbaar in beeld?
 • - Slaat u de beelden op voor gebruik in een later stadium?
 • - Maakt u kenbaar aan de mensen die opgenomen worden dat er cameratoezicht is?

 

Indien u één van de bovenstaande vragen met Ja beantwoord, zult u in ieder geval aan een aantal richtlijnen moeten voldoen die gesteld worden in de WBP.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar:

 

Cameratoezicht: richtlijnen en vuistregels voor verantwoordelijken in bedrijven en organisaties

Het College Bescherming Persoonsgegevens

Het Ministerie van Justitie

 

Aangezien wetten onderdeel uitmaken van een dynamisch democratisch proces kunnen wij hier Camerashop24 slechts aanduiden waar u de meest recente informatie kunt vinden. Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

 

 

                   RIJKSOVERHEID                          camerabewakingrijksoverheidcamerashop24

 

 

 

Cameratoezicht en de wet Bedrijf/ personeel,

 

Camerabewaking en camerabeveiliging kunnen veel criminaliteit zoals inbraken en vandalisme voorkomen en camerabewaking helpt ook bij het opsporen van daders die strafbare feiten plegen. Ook binnen vele bedrijven kiest men voor camerabewaking systemen om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen. Maar de wet rond camerabewaking en andere maatschappelijke spelregels zorgen wel voor beperkingen.

Er is een duidelijke en aparte wetgeving rond de camerabewaking.

Er is nu meer duidelijkheid gekomen wat wel en niet mag terwijl vroeger bijna alles werd tegengehouden door de privacy wet.

1 :Er moet op de eerste plaats een sterk vermoeden zijn van fraude, diefstal of dergelijke malversaties. Een sterk vermoeden kan zijn dat geld of goederen verdwijnen of dat deze goederen of materialen tegen,een te lage prijs op de markt worden aangeboden. Ook de hoeveelheid en waarden van de goederen speelt hier een rol.Er is duidelijk een verschil wanneer er regelmatig zakjes thee verdwijnen ten opzichte van laptops,of geld dat verdwijnt uit de kluis.

2 :Het gebruikte opsporingsmiddel moet in verhouding staan tot de gepleegde feiten.Het is niet mogelijk om de diefstal of fraude op een minder ingrijpende manier te onderzoeken dan door,het plaatsen van een camerabewaking systeem. Het is niet mogelijk om constant naast de kluis te gaan,staan of in het magazijn aanwezig te zijn want dan is de kans dat u onopgemerkt blijft nihil om de dief te betrappen. Vandaar dat dan de installatie van een verborgen camera noodzakelijk is.

3 :Er dient vooraf en schriftelijk aan de werknemers zijn medegedeeld dat de directie van het bedrijf zich in bepaalde,voorkomende gevallen het recht behoudt om verborgen camera's of camerebewaking systeem te plaatsen om ,de betreffende diefstal of fraude op te sporen.De verborgen camera mag ook voor een beperkte duur ingezet worden, maar mag alleen gebruikt worden voor het oplossen van de vermoede fraude of diefstal als doel hebben. De laatste voorwaarde is het gevolg van een wetsvoorstel van het Ministerie van Justitie. 

Wacht niet met het meedelen aan uw werknemers tot er zich een fraude geval of diefstal plaatsvindt, maar verwerk bij het opstellen van de notulen een werkoverleg of personeelshandboek de teksten, dat u het recht heeft om bewakingscamera's te plaatsen bij dergelijke situaties. Hiermee voorkomt u ook dat nadien het bewijsmateriaal eventueel nietig wordt verklaard. Wanneer u nagelaten heeft het personeel vooraf schriftelijk in te lichten, zou het een oplossing kunnen zijn, om onder geheimhouding, de voorzitter van de Ondernemingsraad deelgenoot te maken van uw beslissing, een camera te installeren. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan, dan kunt u met een gerust hart contact opnemen voor, het plaatsen van een verborgen camera. Uiteraard worden geen camera's geplaatst in ruimten waarvan men mag verwachten dat men daar op de nodige, discretie kan rekenen (zich onbespied mag wanen): douches, feitelijke toiletten, kleedkamers in bepaalde gevallen en zo meer.

Hoge Raad en het Ministerie van Justitie

De verborgen camera heeft bewezen een prima middel te zijn om op een snelle, maar vooral ook discrete manier, malversaties aan het licht te brengen. Mét instemming van de Hoge Raad en het Ministerie van Justitie. Mensen observeren met videocamera's op straat, in banken, winkels, tankstations, etc., maar het is alleen aanvaardbaar, als de veiligheid daarmee is gediend. Uitsluitend dan is gerechtvaardigd om een inbreuk te doen op de privacy, van de aanwezige personen. Het publiek moet worden ingelicht over de aanwezigheid van een CCTV systeem, en er mogen niet meer beelden worden vastgelegd dan noodzakelijk. Zie ook de Wet Heimelijk Cameratoezicht en Beoordelingsrichtlijn Cameratoezicht Openbare plaatsen

Voor nadere informatie kunt u terecht op de website van de Registratiekamer.

De Registratiekamer is opgevolgd door het College bescherming persoonsgegevens www.cbpweb.nl. Aangezien wetten onderdeel uitmaken van een dynamisch democratisch proces kunnen wij hier bijCamerashop24 slechts aanduiden waar u de meest recente informatie kunt vinden. Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

De wet op de camerabewaking in België

 

Enkele uittreksel uit de tekst...

 • In maart 2007 keurde de Senaat de Wet op de Camerabewaking goed. Hierin wordt beschreven
 • wát een bewakingscamera is, waar en met welk doel deze geplaatst mag worden
 • en wat er met de beelden mag gebeuren.

 

 • Men maakt een onderscheid tussen een niet-besloten plaats, een besloten plaats voor het
 • publiek toegankelijk en een besloten plaats niet voor het publiek toegankelijk. Afhankelijk van het soort locatie
 • gelden verschillende en strengere voorschriften.
 • Om een bewakingscamera te mogen en te kunnen plaatsen, moet u rekening houden met een aantal,
 • basisprincipes: proportionaliteitsprincipe, verboden activiteiten, aangifteplicht, pictogram.

 

 • In juni 1968 werd een CAO goedgekeurd die de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 • versus camerabewaking op de werkvloer regelt.
 • De sancties bij niet-naleving van de regelgeving kunnen ernstige gevolgen hebben: van celstraffen
 • en geldboetes tot nietigheid van bewijs.

 

         Klik op link:  Rijksoverheid portaal belgie, informatie en diensten van de overheid BewakingsCamera

 

        of Klik op link: :  Rijksoverheid portaal belgie, informatie en diensten van de overheid  Algemeen.

 

       

 

Aangezien wetten onderdeel uitmaken van een dynamisch democratisch proces kunnen wij hier Camerashop24 slechts aanduiden waar u de meest recente informatie kunt vinden.Wij hopen u hiermee zo goed mogelijk op de hoogte te houden.

 

 

 

      camerabewakingbelgie                              cameratoezichtendewetbelgie